Категории

Производители

Каталог

Съпротивление: v
PID управление разновидности v
Заповядайте! Текущи Промоции!

Измерване и контрол

Има 273 продукта.
Измерване и контрол

Както е казал видния американски специалист  по теория на управлението и бизнес мениджмънта, Петер Друкер, НЕ МОЖЕШ Д...

Още

Подкатегории

 • Регулатори, процес индикатори, таймери, броячи

  Регулаторите са вторични преобразуватели на физичната величина, така щото да я визуализират на локален дисплей и да формират управляващ изход към изпълнителния механизъм. Те са основната категория прибори в автоматиката. Предлагат се в огромно разнообразие, спесифицирани по различни физични, функционални, конструктивни и не накрая екзотични признаци. 

 • Термо сензори

  Термо сензорите или термо датчиците са една много голяма част от категория сензори/датчици, затова в нашата подредба на магазина, сме ги обособили в отделна категория. Няма процес в промишлеността, нито в бита, който може да изпълни без контрол по температура. Огромно е разнообразието от термо сензори. Използват се различни параметрични свойства на материалите. Използват се различни физични температурни ефекти. Изпълняват се с различни конструктивни размери. За различни предназначения. За различни температурни обхвати. Както няма универсално лекарство, така щото да лекува всички болести, така няма и универсален датчик, да е приложим на всички обекти за измерване на температура. Сензор е дума чуждица, но отдавна се е наложила като синоним на родните думи, датчик, сонда или осезател. В публикациите ни, също използваме всички синоними, без да се спазва някакво правило, но се надяваме това да не доведе до объркване на нашата както техническа така и нетехническа аудитория.

 • Термо регулатори

  Температурните регулатори, или термо регулатори, или термо контролери са категория вторични преобразуватели, които имат 3 основни функции. Да прочетат сигнала от първичния преобразувател, да го визуализират като физична величина, в случая, температура и да формират управляващ изход. Съвременните термо регулатори са електронни прибори с бързо променящи се схемни решения, но винаги разполагат с цифров дисплей и клавиатура. Предлагат се с различна функционалност, с различни габарити, различен брои и вид входове, с различен брой и вид изходи и в крайна сметка категорията прибори наброяват стотици хиляди аналози. 

 • измервателни кабели и аксесоари

  В тази категория най общо попадат всички онези спомагателни средства, необходими за пускането и функционирането на всяка една система за управление. Компенсационни и удължителни кабели, защитни кутии, защитни глави, термо джобове, клемореди, щуцери, монтажни скоби, фланци и прочие аксесоари. 

 • Трансмитери в т.ч. температурни

  Трансмитерите са група преобразуватели на физичната величина в аналогов или цифров електрически сигнал. Друга голяма група трансмитери, преобразуват един вид електрически сигнал в друг. Физикално това се налага най-често, когато сигнала трябва да се пренесе на голямо разстояние и/или да напасне,съвмести или разклони сигнала към други вторични прибори. По друг признак, трансмитерите биват за температура, за налягане, за влажност, за ниво, за рН и прочие. По конструктивен признак, биват най-често  за монтаж в глава, в кутия, за монтаж на шина и също десетки по спесифични конструктивни изпълнения.

 • Датчици сензори сонди

  Датчиците са огромна група първични преобразуватели, предназначени да преобразуват всяка физична величина в електрически сигнал. За производството на датчиците се използват различни физични ефекти и още по различни параметрични свойства на материалите. Всичко това допълнено с огромно конструктивно разнообразие, прави категорията на датчиците най многочислената. Няма да сгрешим ако кажем, че само температурните датчици наброяват десетки и стотици хиляди разновидности.

 • Изпълнителни механизми в т.ч. актуатори

  Изпълнителните механизми са всички онези технически средства, които приемат и/или прочитат командата от регулаторите и въздействат върху физичната величина директно или индиректно. Най често това е пускане и спиране на топлоносител, отваряне и затваряне на магнет вентил или моторна задвижка, включване-изключване на нагревател, хладилен агрегат и прочие.


продукти на страница

продукти на страница