Двуцифрена рейтингова система, създадена от Международната електротехническа комисия, която се използва за идентифициране на равнището на защита срещу проникване (влизане) на чужди тела в корпуса на електронно оборудване. 

Както е посочено в IEC / EN 60 529 стандарти, защитата от проникване е посочена от две кодови букви IP, последвани от две цифри, всяка от които представлява различни форми на влияние на околната среда. Колкото по-голяма е стойността на всяка цифра, толкова по-голяма е защитата. 

IP Оценка на LED осветителни тела

 Първа цифра:
проникване на твърди предмети 
Втората цифра:
проникване на течности 
0  Няма защита  Няма защита
1 Защитен от твърди предмети над 50 mm 
 например ръце, големи инструменти.
 Защитен от вертикално падащи капки вода
 или конденз.
2 Защитен от твърди предмети над 12,5 мм 
 например ръце, големи инструменти.
 Защитен срещу падащи капки вода, ако случайно
 се изхвърлят до 15м вертикално.
3 Защитен от твърди предмети над 2,5 mm,
 например тел, малки инструменти.
 Защитен от пръски вода от всички посоки, дори
 и ако случайно се изхвърлят до 60м вертикално.
4 Защитен от твърди предмети над 1,0 мм 
 например жици.
 Защитен срещу водни пръски от всяка посока.
5 Ограничена защита срещу проникването на прах. 
 (без вредни депозити)
 Защитен от струи вода с ниско налягане от всяка 
 посока. Ограниченото проникване е допустимо.
6 Напълно защитена от проникването на прах. Защитен срещу водна струя с високо налягане от
 всяка посока. Ограниченото проникване е
 допустимо.
7 N / A Защитен срещу къси периоди на потапяне
 във вода.
8 N / A Защитен от дълги и трайни периоди на потапяне 
 във вода.

  Пример: IP65 класиран LED ПРОЖЕКТОР 
  Двете цифри представляват различни форми на въздействие на околната среда:
  Първата цифра (6) показва защита срещу проникване на прах и други твърди предмети.
  Втората цифра (5) показва, защита от ниски струи под налягане на вода от всички посоки.
  При тази IP65 оценка, външното LED осветление ще бъде по-добре защитено срещу факторите на околната среда,
  отколкото друг подобен продукт оценен като IP42 например.